Logo

Location төмрийн зүрх 4 алга болсон тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийг хэрхэн шийдвэрлэх